Gündem Analiz

BAŞLARKEN

images

Hamd alemlerin Rabbi olan, yoktan var eden, insanı yaratıp fıtratına hakkı yerleştiren ve hak yolunda insana rehberlik edecek nebiler,resuller ve imamlar gönderen Allah’a c.c., salat ve selam O’nun c.c. habibi ve resulü olan, alemlere rahmet olarak gönderilen, hakla batılı keskin çizgilerle ayırtıp belirten, zulme ve küfre karşı direnme metodunu yaşantısıyla bizlere öğreten ilk islam inkılabının sahibi olan Muhammed Mustafa’ya s.a.a ve O’nun s.a.a. Allah c.c. tarafından masum kılınmış pak ve tertemiz, ilmin ve bütün kemallerin temsilcileri olan, ömürlerini hakkın hakim kılınması için harcayan, mazlum, masum, alim, imam, hadi, vasi ve mevla olan ehl-i beytine a.s. ve O s.a.a. yaşarken ve vefat ettikten sonra O’nun s.a.a. ve ehl-i beytinin a.s. yolundan ayrılmayan çilekeş, vefakar ve sadık ashabına olsun…

Ömrünü İslam’a adayan ve bu yolda zindanlardan, sürgünlerden, suikastlerden çekinmeyen, direniş ruhunu sonraki nesillere aktarmak için kendi hayatını hiçe sayan tüm İslam coğrafyasındaki gelmiş geçmiş bütün alimlerimize, hassaten çağımızda bütün mazlum ve mustaz’aflara ümid kaynağı olan, “süreyya yıldızındaki dinimizi” yeryüzüne getirip hakim kılan, doğumuzdan doğan fecre, İslam İnkılabı güneşine ve onun pir-i fani, kamil, mücahid, muvahhid, mütefekkir lideri İmam Humeyni’ye r.a., O’ndan sonra İnkılabımızın nurunun sönmesini engelleyen ve zafer üstüne zafer kazanmasını sağlayan canlı şehid, rehberimiz, önderimiz, velliy-i fakih, dünya müslümanlarının ve mazlumlarının lideri İmam Hamaney’e, İnkılaba sadık müctehidlerimize, alimlerimize, evrensel Hizbullahi hareketin temelini atıp bu temeli kanlarıyla sulayarak sarsılmaz hale getiren başta Ragıp Harp ve Abbas Musavi olmak üzere tüm Hizbullah şehitlerine, zillet altındaki insanlara, onuru, izzeti tüm insanlığın düşmanı gasıp rejimi defaatle mağlup ederek tattıran Seyyid Hasan Nasrallah’a ve O’nun cesur , yiğit, takvalı savaşçılarına ve tüm yeryüzünde adları sanları bilinmese de hak yolunda batılla olan mücadelelerinde asla taviz vermeyen, bedel ödeyen İnkılabın bütün değerlerine bağlı üstadlara ve fedakar öğrencilerine selam olsun…

“Bismillah her hayrın başıdır.”
Bizlerde hayra vesile olmasını ümid ederek açtığımız siyasetmektebi.com sitemizin faaliyetine Bismillah diyerek başlıyoruz…

Tarih boyunca süregelen hak-batıl mücadelesinin belki de sonralarına yaklaştığımız bugünlerde, genelde dünya ve özelde İslam aleminin içinde bulunduğu mevcut şartlarda dostu düşmanı ayırt etmenin yolunun ancak Allah c.c., Resulullah s.a.a. ve Ehl-i Beyt mektebi eksenli bir siyasi bilincin oluşturulmasıyla mümkün olduğu fikriyle açmış olduğumuz sitemizde “bile bile hakkı batılla karıştırıp hakkı gizlemeye çalışanların” oluşturmaya çalıştığı (siyasi ve içtimai anlamda) puslu havanın bir nebze de olsa dağılması ve hak ile batılın aynı safta bulunma ihtimalinin olmadığının anlaşılması için gücümüz yettiğince çaba harcayacağız.

Bu meyanda safların netleşmesinin ancak Resulullah s.a.a., İmamlarımız a.s. ve onların vasisi olan alimlerimizin, içinde bulundukları mevcut şartlarda sergiledikleri tutum ve mücadelelerinin bilinmesi ile mümkün olacağına inanmaktayız.

Öyle ki, kalplerimizin Hüseyin’le a.s. birlikte olmasının, kılıçlarımızın O’na a.s. karşı olmasını engellemediği, Ali’lerin yalnızlaştırıldığı, gücümüzün, potansiyelimizin düşmanlarımızın elinde bize karşı tüketildiği ve ümmetin birbiriyle mücadeleye sürüklendiği bir dönemde inancımızın çizdiği yolu bilmemiz ve o doğrultuda içinde yaşadığımız sistemlere karşı doğru tavır alışımız elzem hale gelmiştir.

Bundan dolayı sitemizde Kur’an ayetlerinin siyasi boyutları, Resulullah’ın s.a.a siretinin siyasi yönleri, imamlarımızın a.s. ve alimlerimizin siyasi mücadeleleri, İslami kavramların toplumun yönetilmesindeki ve mevcut siyasi koşullardaki olası anlamları irdelenecek, aynı zamanda İmam Humeyni’nin r.a. çok dakik bir tespitle adlandırdığı Amerikancı İslam’ın sorgulanması alimlerimizin beyanlarından yararlanarak yapılacaktır. Ayrıca sizden gelen yorumlara ve yazılara yer verilecektir.

Tüm bunlar yapılırken asla herhangi bir mezhebin kutsallarına hakarete izin verilmeyecek, ümmet bir bütün olarak kabul edilecek ve bu şekilde İslam İnkılabı’nın anayasasında belirlediği ilkelere sadakat korunacaktır.

Ki mektebimizin mezhebi sınırlara hapsedilip, ümmetin diğer fertlerinin mektebimizden uzaklaştırılmalarının mektebe hizmet olmadığı, aksine “mazlumun dini sorulmaz” ilkesinin dinden de öte mezhep sorgusuyla ayaklar altına alındığı kanaatini taşımaktayız.

Tüm bunlardan sonra Ehl-i Beyt mektebinin aslında aynı zamanda tüm insanlığın derdine derman olacak hakkı temsil eden “siyaset mektebi” olduğunu ifade etmek isteriz. Ve İmam Humeyni’nin r.a. sözünün şiarımız olduğunu belirtip Rabbimizden ümmetin vahdetini ve zaferini çabuklaştırmasını niyaz ederiz.
Çaba bizden başarı Allah’tandır…

“Dinimiz siyasetimiz, siyasetimiz dinimizdir”
siyasetmektebi.com

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 
Başa dön tuşu
Kapalı